Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně

Velikonoční soutěž třetích tříd v přetahované

Tradiční soutěž třetích tříd ZŠ Úšovice v přetahování lanem ukončila velikonoční svátky příchodem dětí z krátkých prázdnin v úterý 18. dubna. Pro zachování pravidel fair play se žáci rozdělili do skupin po pěti a to v kategorii hoši, dívky a smíšená družstva. Bylo vidět, že nejvíce vyčerpaní z velikonoční pomlázky se vrátili týmy 3. A, neboť na silnější družstva 3. B a 3. C jim síly nestačily ani náhodou. Gratulujeme tedy k velkému úspěchu silákům – třeťákům z 3. B a 3. C!

(Mgr. Jana Wenzlová)