Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně

Návštěva SPŠ Ostrov s vybranými žáky 8. ročníků

27. dubna 2017 odjela skupina 14 vybraných žáků ZŠ Úšovice, uvažujících o dalším technickém vzdělávání, na návštěvu SPŠ do Ostrova nad Ohří. Společně s námi cestoval také stejný počet žáku ze 6. ZŠ v Chebu a ZŠ Františkovy Lázně. V Ostrově družstva škol dostala úkoly, které žáci plnili na jednotlivých stanovištích. Podle znalostí a šikovnosti byli žáci také bodováni. Nad vším bděli odborní učitelé, mistři a studenti průmyslovky. Žáci si vyzkoušeli různé montážní a demontážní práce na skutečném automobilu v autodílně, oživovali obvody s polovodičovými světelnými diodami v elektrodílně, seznamovali se s vnitřní hardwarovou strukturou počítače a prvky robotiky. Většinu úkolů plnili s nadšeným zaujetím, protože vybavení školy je opravdu moderní a pro žáky naší ZŠ běžně nedostupné. To se projevilo ve výsledcích soutěží, ve dvou z nich jsme obsadili 1. místo, za což byly i drobné odměny. Celá akce byla zajímavá i pro zúčastněné dívky, a proto se rádi přijedeme podívat znovu.

(Tomáš Zeithammel)