Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně

Slavnost Slabikáře

Prvňáčci v ZŠ Úšovice  už chodí čtvrt roku do školy. Za tu dobu se naučili plno věcí. Hbitě počítají do pěti, z devíti písmen přečtou spoustu jednoduchých slov a krátkých větiček. Ovládají i několik písmenek psací abecedy. Nastal čas předávání Slabikářů.

 Ve třídě 1. A nedělají žáčkům písmenka žádné velké starosti, a tak  přečíst Živou abecedu trvalo dětem necelé tři měsíce. Jenže co dělat, když už i poslední stránka je přečtená? Pustit se do Slabikáře? A co zkusit vymyslet a vyrobit si vlastní knížku? Prvňáčci v 1. A dokázali, že tento nelehký úkol společně zvládnou. Na knížce plné vlastnoručně napsaných slov a slabik, písmenkových skládanek, luštěnek, nakreslených i nalepených veselých obrázků pracovaly děti téměř celé dva dny. Odměnou jim pak bylo vlastní malované čtení, takové, na jaké může být každý z nich opravdu pyšný. A protože děti dokázaly, že s písmenky seřazenými do slov a vět opravdu kamarádí, zasloužily si nejen pochvalný list za čtvrtletní školní práci a malou sladkou odměnu, ale také úplně nové čtení – Slabikář. V 1. B a 1. C zase  zamkl Slabikáře  zlý čaroděj  sedmi zámky do starého hradu.  Děti musely napnout veškeré síly a využít vše, co se od začátku roku naučily, aby prokázaly, že si své Slabikáře opravdu zaslouží. Postupně řešily sedm záludných úkolů z matematiky, českého jazyka, prvouky, výtvarné výchovy i pracovních činností. Za každý správně splněný úkol dostaly klíč.  Sedmi získanými klíči prokázaly, že opravdu nastal správný čas Slabikáře odemknout. 

Přejeme našim prvňáčkům i jejich učitelkám hodně úspěchů i zábavy při práci se Slabikářem.

Alena Hálová, Věra Kučavová

Foto zde