Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně

Svět záchranářů

Žáci druhého ročníku ZŠ Úšovice zavítali 3. 5. 2019 na exkurzi do Karlových Varů do Světa záchranářů. Na programu byl Svět rizik. Rizika jsou všude kolem nás. Číhají na nás venku, ve škole, ale i doma. Kurz trval tři hodiny a byl veden zkušenými lektory z řad záchranářů. Program probíhal na pěti stanovištích – záchranná služba, hasiči, policie, domov a volná příroda. Děti se v rámci exkurze naučily rozpoznávat jednotlivá rizika, rizikové situace, ale hlavně se naučily s těmito riziky vypořádat. Zjistily, jak uhasit hořící olej, prohlédly si sanitku a její vybavení, vyzkoušely si, v jakých případech a jak přivolat pomoc, zopakovaly si důležitá telefonní čísla, zjistily, jaká rizika na ně číhají ve volné přírodě a dověděly se spoustu nových informací. Program si všichni moc užili. Karlovarský kraj dotoval dopravu do Světa záchranářů, za což děkujeme.
 
(Mgr. Helena Kozicová Kávová)