Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně

Morče místo počítače

Svůj opravdový zájem o přírodu prokázali bráškové Jan (6.A) a Aleš (7.A) Rottenbornovi ze ZŠ Úšovice, když se ve volném čase zodpovědně věnovali přípravě na Biologickou olympiádu. Ta přilákala do okresního kola i dalších 25 soutěžících z celého okresu. Každodenní pozorování morčete a jeho životních projevů zpracoval Honza do tzv. vstupního úkolu, který byl vedle vyřešení testu, laboratorního úkolu a praktického poznávání rostlin a živočichů povinnou součástí bodového hodnocení. Starší Aleš zase získával otisky kůry stromů, aby pak vyhodnotil rozmanitou kresbu - reliéf borky - listnáčů a jehličnanů. Odměnou jim byl nejen potlesk při vyhlašování výsledků na Gymnáziu v Chebu, kde se každoročně tato přírodovědná soutěž koná, ale i poděkování za účast a blahopřání k postupu do krajského kola ze 3. (Jan) a 2. (Aleš) místa. Oběma přejeme, ať jim radost z pozorování přírody vydrží po celý život. A samozřejmě budeme držet palce i v krajském kole.

(Mgr. Jana Hrubá)