Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně

„Noc s Andersenem“

„Noc s Andersenem“ je tradiční a velmi oblíbenou aktivitou nejen v naší škole ZŠ Úšovice. Žáci ze čtvrtých tříd se vždy pečlivě na tuto noc chystají. A protože je žáků mnoho, jdou do knihovny jen ti, kteří si přespání nějakým způsobem zaslouží. Pilně a pravidelně čtou, vyhledávají knížky dle pokynů učitele, umí o nich hovořit, zkrátka mají ke knihám vztah. Takových dětí bylo přibližně sedm z každé třídy. Pro 22 dětí připravila knihovnice z dětského oddělení, paní  Jana Lazebníčková, mnoho soutěží, luštění, hádanek i fyzických aktivit. Nejočekávanějším úkolem pak vždycky bývá hledání úkolů v tzv. bludišti (sklad knih pro dospělé), kde se pohybují potmě a s baterkami. A jak to všechno dopadlo? Výborně jako vždycky. Děti celý večer provázela „malá mořská víla“ a děti se s ní i s jinými postavami z knih dlouho do noci bavily, také spaly (všude, kde se dalo) a ráno si rozdávaly dárky za podané výkony. S paní Lazebníčkovou se děti (4.A, 4.B a 4.C) rozloučily zaslouženým potleskem. Mnozí si ještě před odchodem půjčili knížky a pak již odešli domů. Za tuto velmi zdařilou a oblíbenou akci děkujeme již jmenované paní Lazebníčkové a také paní ředitelce Ing.  Kristíně Trollerové.

(Alena Hálová)