Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně

Logická olympiáda Mensy ČR 2018

Logická olympiáda je v naší škole vítanou a oblíbenou soutěží, a to zejména na 1.stupni ZŠ. Nominační kola probíhají vždy na začátku školního roku a začátkem listopadu se koná v každém kraji semifinále. Letošního nominačního kola se zúčastnilo v kategorii A (3. – 5.ročník ZŠ) 11 616 žáků řešitelů a z toho v našem Karlovarském kraji 342. Nejlepším řešitelem naší školy byla Lenka Veselá (4.C), která obsadila v kraji 17.oceňované místo z celkového počtu 39 soutěžících a byla úspěšnější než 59% ostatních účastníků kraje. Celkem se nominačního kola zúčastnilo 42 žáků. Bohužel řešitelé z kategorie B (tedy žáci 2.stupně ZŠ) byli při svém registrování trochu liknaví a nezodpovědní, takže se nepřihlásil ani jeden žák. Zato kategorie A2 (žáci 2.tříd ZŠ) nám udělala radost. V této kategorii získala  1.místo ve škole, v kraji a dokonce i v celkovém pořadí žáků z celé ČR žákyně 2.C -  Lily Jaurisová. V této kategorii se do soutěže zapojilo 2 614 řešitelů a z toho v našem kraji 60. Z naší školy celkem 12 žáků. Na krásném 2 .místě ve škole a 10.místě v kraji pak žák ze stejné  třídy Lukáš Damovský. V této soutěži o úspěchu nerozhodují naučená fakta, ale logické myšlení. Soutěžící kategorií A,B,C nejdříve vypracovávali otevřené logické úlohy, kde se hodnotil správný postup řešení a následně řešili uzavřené úlohy, kde vybírali správné odpovědi z 5 nabízených možností. Tyto úlohy byly promítány na projekční plátno v poměrně krátkých časových intervalech, takže si je mohli zkusit vypracovat i přihlížející pedagogové a rodiče (děti bývají úspěšnější). Nevýhodou tohoto postupu bylo, že se nikdo nemohl vrátit k předchozí úloze a eventuálně ji dořešit. Pro dvacet nejlepších v každé kategorii byly připraveny krásné ceny – různé deskové a logické hry. Blahopřeji všem soutěžícím i třídním učitelkám - Martině Karenovičové a Heleně Kozicové. A panu učiteli Františku Jaurisovi, který tuto soutěž na škole organizačně zabezpečoval, tímto děkuji.
 
(Alena Hálová)